Toetsen op afstand en monitoren van voortgang

Het online onderwijs brengt vraagstukken met zich mee over het op afstand of online toetsen en beoordelen van studenten. Hoe kunnen we dat nu en in de toekomst het beste vormgeven? Hoe kunnen we toetsen meer gaan gebruiken om studenten te ondersteunen bij het leren? Desirée Joosten-ten Brinke (Open Universiteit), Sharon Klinkenberg (Universiteit van Amsterdam) en Kim Schildkamp (Universiteit Twente) delen hun inzichten, gebaseerd op kennis uit onderzoek.


Naar een doordachte mix van instrumenten

Plaats- en tijdonafhankelijk toetsen is belangrijker dan ooit. Veel alternatieven zijn er nog niet, en online surveilleren is een enorme uitdaging. Het is daarom van belang om in het onderwijsontwerp al rekening te houden met toetsen die uitvallen.

Toetsfalen

Een uitvallende trein zorgde er voorheen weleens voor dat een toets niet doorging. Nu weten we dat ook een pandemie ervoor kan zorgen dat studenten toetsen niet kunnen maken. Toetsfalen is daarom iets om al vroeg rekening mee te houden, in het stadium van onderwijsontwerp.

Peerfeedback

De leerdoelen van het onderwijs bepalen het moment, de functie en de vorm van toetsen. Vraag jezelf af of die summatieve toets echt nodig is. Zijn er opdrachten of momenten te bedenken die een formatieve of summatieve functie kunnen vervullen? Peerfeedback kan bijvoorbeeld de plaats van een formatieve deeltoets innemen.n.

Negatief in het nieuws

Plaats- en tijdonafhankelijk toetsen werd in 2020 logischerwijs enorm belangrijk. Online surveilleren is een van de grootste uitdagingen geworden. Online proctoring kwam negatief in het nieuws, met zelfs een motie in de Tweede Kamer tot gevolg. Is het wel terecht om deze manier van toetsen op afstand zo weg te zetten als er nog maar weinig alternatieven zijn?

Mix van instrumenten

Digitaal toetsen biedt ook allerlei voordelen en kansen. Soms sluit een digitale toets beter aan op de te toetsen leerdoelen, omdat er simpelweg meer mogelijk is. En ook de toetskwaliteit wordt sterk verbeterd, omdat digitaal toetsen directe toetsanalsyes mogelijk maakt.

Overigens is een digitale toets niet per se betrouwbaarder dan een papieren toets. Geen enkele toets is 100 procent betrouwbaar. Het toetsen van de toekomst zal een mix van instrumenten moeten zijn, weloverwogen gekozen en rekening houdend met toetsfalen.

Geleerde lessen

  • Houd in je onderwijsontwerp rekening met het feit dat er toetsen kunnen uitvallen door omstandigheden.
  • Kijk kritisch naar de summatieve en formatieve toetsinstrumenten in je onderwijsontwerp. Neem de leerdoelen als uitgangspunt van de toetsing.
  • Bij online proctoring is het belangrijk om goede, gezamenlijke afspraken te maken: wat vinden wij als instelling wel en niet acceptabel, en wat is ons gezamenlijk waardenkader?

Posters

Bekijk hier de posters over dit onderwerp van:

Desirée Joosten-ten Brinke (Open Universiteit)
Sharon Klinkenberg (Universiteit van Amsterdam)
Kim Schildkamp (Universiteit Twente)

Meer weten?

Lees de essays van Desirée Joosten-ten Brinke (Open Universiteit), Sharon Klinkenberg (Universiteit van Amsterdam) en Kim Schildkamp (Universiteit Twente).

https://www.onderwijskennis.nl/nro-symposium-hoger-onderwijs-nieuwe-richtingen-na-de-pandemie

Colofon

Dit digitale magazine is een uitgave van het NRO

Coördinatie en eindredactie: Eric Went
Teksten: Kelly Irvine, Lotte Kips, Saskia Ridder, Eric Went, Yorick Zegarra
Fotografie: Annick Elzenga
Vormgeving en techniek: Loek Weijts

decoratief element