Inspiratie voor de toekomst

Sinds de uitbraak van het coronavirus hebben hoger onderwijsinstellingen hun onderwijs sterk moeten aanpassen. Veel onderwijs wordt online, op afstand, verzorgd. Ondanks dat dit veel van instellingen en docenten vergt, leidt deze periode ook tot veel inspiratie voor de toekomst van het hoger onderwijs. Hoe kan het hoger onderwijs er na de pandemie uitzien?

In het eerste symposium voor het hoger onderwijs van het NRO gingen in totaal 19 experts online met elkaar in gesprek over zes actuele onderwerpen in het hoger onderwijs. Elk van deze experts schreef ter voorbereiding een essay, dat onderbouwd is met kennis uit onderzoek. Deze essays zijn in dit online magazine te lezen.

Het grote aantal deelnemers aan dit symposium laat zien dat er een sterke behoefte is om kennis en ervaringen over belangrijke onderwijsthema's met elkaar te delen. Natuurlijk om met die kennis en ervaringen na te denken over de toekomst. Hoe kunnen we kennis uit onderwijsonderzoek en praktijkervaringen gebruiken om gefundeerde keuzes te maken over de doorontwikkeling van het hoger onderwijs?

Ik wens u veel plezier toe bij het lezen van het online magazine. Houd daarnaast zeker ook de website www.onderwijskennis.nl in de gaten. Over een aantal belangrijke onderwijsthema's in het hoger onderwijs zullen we daar - samen met elkaar - kennis uit onderzoek bij elkaar brengen, inclusief evidence-informed praktische handreikingen voor docenten en onderwijsbeleidsmakers.

Gerard Baars
Directeur NRO

Colofon

Dit digitale magazine is een uitgave van het NRO

Coördinatie en eindredactie: Eric Went
Teksten: Kelly Irvine, Lotte Kips, Saskia Ridder, Eric Went, Yorick Zegarra
Fotografie: Annick Elzenga
Vormgeving en techniek: Loek Weijts

decoratief element